Monthly Archives: July 2010

Air Mata Sahabat

Dalam kitab ‘Sifat as-Shafwah’, Ibnu al-Jauzi menyebutkan; Pada suatu hari Abdurrahman bin Auf duduk bersama kami dan beliau merupakan sebaik-baik teman duduk di dalam majlis. Pada saat beliau pulang kami mengikutinya ke rumahnya. Beliau mandi kemudian kembali bersama kami. Lalu … Continue reading

Posted in Seerah | Leave a comment

Sejuta Harapan?

Raja’ (Pengharapan) Raja’ adalah kepercayaan atas kurniaan Allah yang dibuktikan dengan usaha dan bukan hanya angan-angan kosong. Allah menganjurkan kepada kita agar mengharapkan kurnia-Nya dan melarang kita berputus asa dari rahmat-Nya. ‘Katakanlah, Hai hamba-hambaKu yang melampui batas terhadap diri sendiri, … Continue reading

Posted in Kembara, Kongsi-kongsi, The way | Leave a comment